Umělcům Ukrajiny / Help to Ukrainian Artists
Pro život bez cenzury / for Life Without Censorship

24 / 03 / 2022
Charitativní aukce / Charity auction

For english version click here.

 

Transparentní účet pro okamžitou pomoc:
7041892/0800

pdfTisková zpráva; pdfLeaflet, media kit

Válečný konflikt, který rozpoutalo Rusko na Ukrajině, drtivě dopadá na ukrajinské obyvatelstvo, výtvarné umělce nevyjímaje. Potýkají se s válečným stavem, hrozícím nedostatkem potravin a dalších zdrojů. Tato katastrofální situace našich kolegů a mnohdy také přátel je pro nás nepřijatelná. Ve spolupráci s Akademií výtvarných umělců v Kyjevě a umělci z měst po celé Ukrajině proto připravuje naše galerie charitativní aukci „Umělcům Ukrajiny…pro život bez cenzury“. Svá díla již přislíbili například Stanislav Kolíbal, Magdalena Jetelová, Jiří Georg Dokoupil, Jan Mikulka, Jan Švankmajer, Vladimír Véla, Jan Dostál, Vladimír Škoda, Pavel Baňka, z Berlína Ruprecht von Kaufmann, z Bratislavy Ján Šicko a mnozí další.

Aukce se bude konat na portálu livebid.cz, který nám laskavě poskytl veškeré technické zabezpečení zdarma. A v sále naší galerie. Celý výtěžek z aukce bude cíleně a přímo rozdělen ukrajinským výtvarným umělcům a jejich rodinám z transparentního účtu 7041892/0800 založeného pro tento účel naším Nadačním fondem CE.

Na tento účet je možné již nyní zasílat prostředky, které budou ihned odeslány na konta konkrétních rodin, které jsme v předchozích dnech získali.

Termín aukce: 24. března od 18:00 hodin.

Kultura je to, co nás dělá lidmi. Pomozte s námi!

 

Partneři projektu    Mediální partneři  

broz sedlaty  

fotograf spacer prima art antiques

 CNFB-logo-barevne-ve-formatu-jpg.JPG

Praha_logo.gif      
 Bo_Prag_CZ_2020_Office_Farbe_de.png 2022-03-25_1.png      

Projekt se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Projekt svou záštitou podpořili: Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy, Andreas Künne, velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice a J. E. Rastislav Kačer, velvyslanec Slovenské republiky v České republice.

Děkujeme dobrovolníkům    

 

Jiří Brož, Kateřina Rychlá, Petr Zima, Tanja Kovač, Václav Košňar, Daniel Slanina, Jiří Štros, Radek Veselý, Petr Markgráf
S fotografickou sekcí pomohl oslovením autorů a autorem spolek Fotograf 07 z.s.
Zvláštní poděkování umělci Deyakovi Mikhailovi z Kyjeva.
Janu Dostálovi, Vladimírovi Vélovi, Zdeňkovi Trsovi, Janu Mikulkovi, Pavlovi Baňkovi a Markétě Kinterové za spoluorganizaci.

Umělci, kteří k 21. 3. 2022 podpořili projekt svým dílem:

Malba
A. Brázdil
A. Josefy
A. Kašpar
A. Uhliarová
B. Jirků
D. Krňanský
D. Mravec
D. Pešat
D. West
F. Skála
G. Těthalová
I. Ouhel
J. G. Dokoupil   
J. Matějů
J. Mönster
J. Syrový
J. Terreson
J. Veris
K. Štědrý
L. Králíková
L. Libenko
O. Brenzoych
O. Maleček
P. Tichoň
R. Kundera
U. Hand
V. Véla
Z. Konvalina
Z. Trs

Socha
B. Tolar
J. Dostál
J. Fabián
M. Gabriel
P. Nikitina


 

 

 

Akvarel
M. Ladrová
S. Kolíbal

Kresba
F. Kyncl
J. Švankmajer
J. Zeithamml
K. Adamová
M. Jetelová
P. Trnka
R. von Kaufmann  
V. Škoda

Koláž
J. Viková

Fotografie
A. Kotzmannová
A. Vajd
B. Holomíček
D. Šimánek
I. Stehli
Jasanský-Polák
J. Beneš
J. Macht
J. Mikulka
J. Nepraš
L. Jarcovjáková
M. Machotka
M. Preslová
M. Othová
O. Škácha
P. Baňka
P. Havlík
R. Carrithers
T. Hrůza
T. Kabůrková
V. Jirásek

NFT
VESA

 

 

Grafika
A. Kučerová
D. Smutný
J. Černický
J. Severová
M. Immrová
Š. Brejcha
Š. Trčková
V. Kovářík

Studenti grafiky
J. Herrera
L. Vacek
M. Pavelka
P. Kytner

Moser
L. Jabůrek

Video
J. Šicko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umelcum ukrajiny EN

The transparent account for immediate help:
IBAN: CZ35 0800 0000 0000 0704 1892
BIC: GIBACZPXXXX, curency: CZK, Bank: Česká spořitelna, a.s.

The horrors of war, impacting the people of Ukraine, have a devastating effect on the entire Ukrainian population, including artists. Many of them have been forced to flee or exchange their brushes for weapons, in order to protect their lives and hope for freedom. In cooperation with the Academy of Fine Arts in Kiev and individual Ukrainian artists, therefore, our gallery is preparing a charity auction entitled "Artists of Ukraine - for a life without censorship." Stanislav Kolíbal, Magdalena Jetelová, Jan Mikulka, Jan Švankmajer, Vladimír Véla, Jan Dostál, Vladimír Škoda, Ruprecht von Kaufmann from Berlin, Ján Šicko from Bratislava and many others have already pledged their works.

The auction will take place on the livebid.cz portal, which has kindly provided us with all technical support free of charge. Parallel auction will take place live in our gallery. All proceeds from the auction will be purposefully and directly distributed to Ukrainian visual artists and their families from a transparent account IBAN: CZ35 0800 0000 0000 0704 1892 set up for this purpose by our Foundation CE.


Transparent account is live, therefore you do not have to wait for the auction. You can donate already now. Support will be immediately distributed to the affected families we are already in touch.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
         
No Internet Connection